after effect slider layar 1 1 - افترافکت | آموزشگاه افترافکتslider after 5 - افترافکت | آموزشگاه افترافکتslider after 2 - افترافکت | آموزشگاه افترافکتslider after 4 - افترافکت | آموزشگاه افترافکتslider after 3 - افترافکت | آموزشگاه افترافکت

آموزشگاه افترافکت - تصویرگران پویا اندیش

مدارک معتبر و قابل ترجمه می باشد

آموزش پریمیر

و

آموزش پریمیر

4D آموزش سینما

آموزش موشن گرافیک

آموزش موشن گرافیک

بصورت مجازی و آنلاین

بصورت حضوری

slider cinema 4D logo 4 - افترافکت | آموزشگاه افترافکتslider premiere logo 4 - افترافکت | آموزشگاه افترافکتslider motion 2 4 - افترافکت | آموزشگاه افترافکت

آموزشگاه افترافکت و موشن گرافیک  – آموزش های حضوری و غیرحضوری

با ۲۸ سال سابقه آموزشی ،
افتخار این را داریم که از سال 1385 ، آموزش های جامع افترافکت را در آموزشگاه تخصصی آموزش های افترافکت  – تصویرگران پویا اندیش بنا نهادیم .
موفقیت هزاران هنرجوی متخصص تربیت شده افترافکت و موشن گرافیک توسط ما خود گواه و گویای این واقعیت است .

کلاس های آموزش آنلاین و مجازی :

aftereffect 3 logo - افترافکت | آموزشگاه افترافکت