راهنمایی و توضیح مقررات آموزشی تصویرگران پویا اندیش

1- داوطلبان باید توجه داشته باشند که دقیقاً براساس اطلاعات وارده در فرم ثبت نام اسامی آنها درکلاس ها ثبت خواهد شد. لذا خواهشمند است که نسبت به تکمیل فرم نهایت دقت را مبذول فرمایند.
2- داوطلبان باید با توجه به موارد ارائه شده در فرم اطلاعیه، شهریه خود را به طور دقیق محاسبه و واریز نمایند، بدیهی است مسئولیت هرگونه اشتباه به عهده دانش پذیران خواهد بود.
3- به داوطلبان عزیز تأکید می شود که هنگام ثبت نام، در تعیین (دروس) مورد نظر و ساعات کلاس ها دقت لازم را مبذول دارند، در غیر اینصورت پویا اندیش از تغییر درس یا تعویض ساعات کلاس جداً معذور است.
4-تشکیل کلاس ها در هر رشته یا دوره منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشکیل کلاس می باشد.
5-دانش پذیران مسئول حفظ و نگهداری تجهیزاتی هستند که در کلاس و یا دیگراماکن پویااندیش در اختیارشان قرار می گیرد و در صورت ایجاد هر گونه خسارت ملزم و متعهد به جبران آن می باشند.
6-به دلیل تنوع ساعات و دروس، دانش پذیر موظف است در طول مدت آموزشی طبق برنامه ریزی دپارتمان مربوطه در کلاس ها حضور یابد و عدم حضور وی مانع تشکیل کلاس نخواهد شد.
7-همراه داشتن کارت تحصیلی هنگام ورود به پویااندیش در زمان برگزاری و کلیه آزمون ها الزامی است.
8-حد اکثر زمان غیبت موجه در هر درس چهار هفدهم ساعات آن درس می باشد، در غیر اینصورت دانش پذیر از شرکت در آزمون پایان دوره و صدور گواهینامه در دوره های آزاد محروم خواهد شد.حوادث قهریه (فورس ماژور)در زمان بروز حوادث غیر مترقبه و پیش بینی نشده و بروز اشکالاتی که ادامه و انجام کار را به هر دلیلی غیر ممکن می سازد، تعهدات طرفین “کان لم یکن” تلقی و هیچ ادعایی به یکدیگر نخواهند داشت.
9-انصراف و انتقال حداکثر یک روز پیش از شروع کلاس: استرداد 90% شهریه از سوی تصویرگران پویا اندیش .
10-انصراف و انتقال در روز شروع کلاس و قبل از گذشت 20% کل ساعات کلاس :استرداد 70% شهریه از سوی تصویرگران پویااندیش .
11-انصراف و انتقال پس از گذشت 20% کل ساعت درس: عدم استرداد شهریه.
12-تغییر کلاس از یک دپارتمان به دپارتمان دیگر مشمول آیین نامه انصراف است.
13-در صورتیکه انصراف یا تغییر کلاس در روز ثبت نام و تا قبل از پایان وقت اداری باشد مشمول کسر شهریه نمی شود.
14-انصراف و تغییر کلاس فقط در همان ساختمان محل ثبت نام میسر است.
15-درصورت به حدنصاب نرسیدن کلاس(با تعداد کمتر از 5 نفر) دوره بصورت نیمه خصوصی و با 50% زمان اعلام شده برگزار می گردد.